Helårlig nesetetthet

Helårs allergisk rhinitt utløses av allergen som kan forekomme hele året, som produkter fra dyr og bestanddeler i støv. 50 % av barnefamilier i Norge har katt, hund eller gnagere hjemme og ca. 20% av alle barn med allergiske plager har et husdyr. Mellom 5 og 10% av de allergiske barna rider. Det vanligste husdyret er katt, etterfulgt av hund, gnagere og burfugler. Alle pelskledde husdyr er, uten unntak, allergene og sprer allergifremkallende stoffer fra blant annet hud, pels, spytt og urin. Det samme gjelder fugler, men i mindre grad. Dyreallergenet finnes generelt som små partikler som holder seg svevende i luften i lang tid.I tillegg blander allergenet seg med annet støv, ikke minst i tepper. Vi vet at 50 % av barn som allerede er allergisk mot katt ikke har katt selv, og mange påvirkes av allergenet i skolen, barnehagen og hos venner.

Helårs allergisk rhinitt og høysnue (pollenallergi) har et likeartet sykdomsbilde, med nysing, kløe, snue, tett nese og tegn på konjunktivit. Ved helårs allergi er imidlertid nesetettheten mere plagsom og øyesymptomer mindre vanlige. Symptomene er mange ganger mer diffuse ved helårs allergisk rhinitt enn ved høysnue, og mange pasienter beskriver plagene sine som en konstant eller gjentatt forkjølelse eller som gjentatte bihulebetennelser. Ikke få klager også over hodepine, og barn med arvelighet mhp øreplager får forsterket sine symptomer pga problemer med drenasje i mellomøret. Søvnforstyrrelser med snorking og oppvåkning er et ikke uvanlig symptom.

Den vanligste allergien ved helårlig allergisk rhinitt er middallergi. Midd er et lite edderkoppdyr, 0,2-0,5 mm langt, som framfor alt lever på hudepitel fra mennesket. Det trives best i et fuktig og varmt innendørsmiljø med 25°C og 70% luftfuktighet, og forekommer derfor først og fremst i sengetøyet. Det er altså en dårlig løsning å anskaffe seg luftfukter.
Det er framfor alt ekskrementer fra middartene Dermatophagoides pteronyssinus og Dermatophagoides farinae som er allergen ved middallergi.

Muggsopper og deres produkter forekommer normalt både utendørs og innendørs. Mange sorter anses for å være potensielt allergifremkallende, men er sjelden opphav til rhinittplager. Derimot blir mugg oftere ansett for å være årsaken til astma hos barn. Årsaken til dette kan være muggsporenes lille partikkelstørrelse, noe som gjør at de som regel ikke fester seg i nesen, men passerer lettere ned i lungene
Nyere forskning har vist at opptil 50-70 % av pasienter med allergisk rhinitt vil utvikle astma. Barn under 12 år med allergisk rhinitt bør undersøkes minst en gang per år for evaluering av status mhå astma utvikling.

Behandling av allergisk rhinitt:

 1. Unngå allergenet!
  • Enkelte har nytte av spesielle madrass/pute-trekk mot midd. Elimimere eller redusere dyrekontakt kan være meget viktig for enkelte
 2. Medikamenter
  • antihistaminer : virker best på renning fra nese, kløe i øynene. Ikke mot tett nese
  • øyedråper/nesespray: supplement eller hovedterapi
  • kortison nesespray: viktig og effektiv behandling ved tett nese
  • kortison injeksjon/tabletter: minimaliseres. Allergivaksinasjon bør vurderes.
 3. Allergivaksinasjon: enkelte bør vurderes mhp allergivaksienring mot katt, hund, midd. (Se også allergivaksinasjon mot høysnue)